พบ 19 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
 • การใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป_(ทดลองทำ) 1 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 27 พฤศจิกายน 2565
 • กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 recent views

  สรุปกรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 27 พฤศจิกายน 2565
 • test ศย 3 recent views

  test
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • กรอบตัวอย่างและบัญชีรายชื่อหน่วยตัวอย่าง (สำรวจแรงงานนอกระบบ) 0 recent views

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ทุกปี ใช้ขนาดตัวอย่าง บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง และ บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง เดียวกันกับ...
  กองนโยบายและวิชาการสถิติ 6 กรกฎาคม 2565
 • ข้อมูลระดับย่อย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)_test 1 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลระดับย่อยของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โครงการนี้จัดทำขึ้น (1)...
  องค์กรทดสอบ_01 13 มิถุนายน 2565
 • การใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป 1 recent views

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 12 มิถุนายน 2565
 • ทดสอบชุดข้อมูล Geospatial 4 recent views

  ทดสอบชุดข้อมูล Geospatial
  กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
 • รายการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยว 2 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • เส้นทางท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการร้านค้าของฝาก 1 recent views

  ร้านค้า รายจังหวัด
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการสปา 0 recent views

  ข้อมูลสปา ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการร้านอาหาร 1 recent views

  ข้อมูลร้านอาหาร ประกอบด้วย "URL" รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัด ภาค สถานการให้บริการในขณะที่เรียกข้อมูล
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • ที่พัก 1 recent views

  ที่พักในแต่ละจังหวัด
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • ชุดข้อมูลระดับน้ำในลำน้ำ 1 recent views

  ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับน้ำจากสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่
  กรมทรัพยากรน้ำ 23 พฤษภาคม 2565
 • ชุดข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก 3 recent views

  ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่
  กรมทรัพยากรน้ำ 23 พฤษภาคม 2565
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 1 recent views

  ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
 • เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 0 recent views

  เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน...
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).