พบ 5 ชุดข้อมูล

แท็ค: ท่องเที่ยว

กรองผลลัพธ์
 • จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 2 recent views

  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 9 ธันวาคม 2565
 • จำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา 1 recent views

  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน 2565
 • เส้นทางท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 1 recent views

  ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 29 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).