พบ 14 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: HTML

กรองผลลัพธ์
 • ชุดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 6 recent views

  พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
  กรมทรัพยากรน้ำ 27 พฤศจิกายน 2565
 • ชุดข้อมูลในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 1 recent views

  พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
  กรมทรัพยากรน้ำ 27 พฤศจิกายน 2565
 • แอปพลิเคชัน LookieWaste 1 recent views

  การให้บริการ เครื่องมือการประเมินความยั่งยืน แอพพลิเคชั่น Mobile Platform ทั้ง iOS , Android เพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ...
  สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 27 พฤศจิกายน 2565
 • สารสนเทศในรูปแบบแผนภาพ-การพัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 1 recent views

  การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในประเด็นสำคัญ (pain point) เรื่อง "พัฒนาเกษตรกรรม (ข้าว) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"...
  สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 กันยายน 2565
 • รายการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยว 2 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • เส้นทางท่องเที่ยว 1 recent views

  ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 0 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการร้านค้าของฝาก 1 recent views

  ร้านค้า รายจังหวัด
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการสปา 0 recent views

  ข้อมูลสปา ประกอบด้วย URL ประเภทแหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัก ภาค สถานะการเปิด/ปิด ทำการ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • รายการร้านอาหาร 1 recent views

  ข้อมูลร้านอาหาร ประกอบด้วย "URL" รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด พิกัด อำเภอ จังหวัด ภาค สถานการให้บริการในขณะที่เรียกข้อมูล
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • ที่พัก 1 recent views

  ที่พักในแต่ละจังหวัด
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 พฤษภาคม 2565
 • ชุดข้อมูลระดับน้ำในลำน้ำ 1 recent views

  ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับน้ำจากสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่
  กรมทรัพยากรน้ำ 23 พฤษภาคม 2565
 • ชุดข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก 3 recent views

  ข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่
  กรมทรัพยากรน้ำ 23 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).