พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • พื้นที่แปลงนา 1 recent views

    ข้อมูลแสดงพิกัดของแปลงนาที่ใช้ปลูกข้าว
    สำนักเศรษฐกิจการเกษตร 9 ธันวาคม 2565