พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • พื้นที่น้ำท่วมรายปี 2560-2562 ในรูปแบบ Shapefile_22_01 1 recent views

    เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในรอบ 1 ปี จัดเก็บในรูปแบบ Shapefile ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู...
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 16 พฤษภาคม 2565