พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • แอปพลิเคชัน LookieWaste 1 recent views

    การให้บริการ เครื่องมือการประเมินความยั่งยืน แอพพลิเคชั่น Mobile Platform ทั้ง iOS , Android เพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ...
    สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ธันวาคม 2565